CTK Rijeka

ctk

Kroz edukacije u sklopu projekta LO.PA.Z. PLUS koji za cilj ima povećavanje zapošljivosti do sada je prošlo 300 osoba, a 50 % njih je pokrenulo svoj posao.