ČUDOVIŠTE IZ ORMARA

Strah, bio on stvaran ili ne, osjećaj je koji se javlja kod svakog čovjeka, a posebice kod djece. Tema je to nove predstave Ane Vilenice – Čudovišta iz ormara što je premijerno igrana u HKD-u na Sušaku.

Strah, bio on stvaran ili ne, osjećaj je koji se javlja kod svakog čovjeka, a posebice kod djece. Tema je to nove predstave Ane Vilenice – Čudovišta iz ormara što je premijerno igrana u HKD-u na Sušaku.

Strah, bio on stvaran ili ne, osjećaj je koji se javlja kod svakog čovjeka, a posebice kod djece. Tema je to nove predstave Ane Vilenice – Čudovišta iz ormara što je premijerno igrana u HKD-u na Sušaku.