DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Tihim prosvjedom Riječani pozvali na hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o spječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Tihim prosvjedom Riječani pozvali na hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o spječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Tihim prosvjedom Riječani pozvali na hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o spječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama