Dan jednakih plaća: Žene u Europi od danas pa do kraja godine rade ‘besplatno’

Žene u Europskoj uniji od srijede pa do kraja godine “radit će besplatno” u odnosu na svoje muške kolege.Dan u godini na koji žene simbolično prestaju dobivati prosječnu plaću u odnosu na muškarce naziva se Dan jednakih plaća i za cilj ima ukazati na i dalje prisutan rodni jaz u plaćama.Prema servisu MojaPlaća, radnice u Hrvatskoj i dalje, u prosjeku, imaju 17% nižu plaću od muškaraca.Prosječna plaća muškaraca u 2023. godini iznosila je 1.246 eura neto, dok je prosječna plaća žena bila 1.037 eura.Najveće razlike u plaćama pronalazimo u Međimurskoj (-21%) te Varaždinskoj županiji (-21%), dok najmanja odstupanja vidimo u Ličko-senjskoj županiji.(-10%).Također, privatni sektor bilježi izraženije razlike u plaćama između muškaraca i žena u usporedbi s državnim i javnim sektorom.Najveće razlike u plaćama među spolovima primjećuju se u sektorima uslužnih djelatnosti (-24%), prodaje (-22%) i turizma (-21%).