Dan medicinara

Valcer za monitor ime je humanitarne akcije Medicinskog fakulteta i udruge I djeci s ljubavlju koja se održala na Balu medicinara u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji.

Valcer za monitor ime je humanitarne akcije Medicinskog fakulteta i udruge I djeci s ljubavlju koja se održala na Balu medicinara u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji.

Valcer za monitor ime je humanitarne akcije Medicinskog fakulteta i udruge I djeci s ljubavlju koja se održala na Balu medicinara u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji.