Dan neovisnosti

Hrvatska slavi Dan neovisnosti. Jedan je to 6 državnih praznika, a obilježava se u spomen na 8. listopada 1991. kada je Hrvatski sabor jednoglasno donio Odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Hrvatska slavi Dan neovisnosti. Jedan je to 6 državnih praznika, a obilježava se u spomen na 8. listopada 1991. kada je Hrvatski sabor jednoglasno donio Odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Hrvatska slavi Dan neovisnosti. Jedan je to 6 državnih praznika, a obilježava se u spomen na 8. listopada 1991. kada je Hrvatski sabor jednoglasno donio Odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.