DAN OBRTNIŠTVA

U organizaciji Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u Art-kinu Croatia održan je Dan obrtništva i poduzetništva.

U organizaciji Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u Art-kinu Croatia održan je Dan obrtništva i poduzetništva.

U organizaciji Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u Art-kinu Croatia održan je Dan obrtništva i poduzetništva.