DAN OSLOBOĐENJA

U Njivicama proslavljena 75. godišnjica odlobođenja otoka Krka

U Njivicama proslavljena 75. godišnjica odlobođenja otoka Krka

U Njivicama proslavljena 75. godišnjica odlobođenja otoka Krka