Dan planeta zemlje

Simboličnim programom na Korzu, Udruga Spirit, OM Healing Rijeka, klub Pantera i GONG, nastojali su potaknuti građane da osvijeste važnost uloge čovjeka u očuvanju planeta.

Simboličnim programom na Korzu, Udruga Spirit, OM Healing Rijeka, klub Pantera i GONG, nastojali su potaknuti građane da osvijeste važnost uloge čovjeka u očuvanju planeta.

Simboličnim programom na Korzu, Udruga Spirit, OM Healing Rijeka, klub Pantera i GONG, nastojali su potaknuti građane da osvijeste važnost  uloge čovjeka u očuvanju planeta.