DAN RUŽIČASTIH MAJICA

Dan Ružičastih majica simbol je borbe protiv vršnjačkog nasilja. A koliko je obilježavanje tog dana potrebno najbolje govore činjenice da je, uz fizičko maltretiranje, među vršnjacima u porastu i nasilje putem društvenih mreža.

Dan Ružičastih majica simbol je borbe protiv vršnjačkog nasilja. A koliko je obilježavanje tog dana potrebno najbolje govore činjenice da je, uz fizičko maltretiranje, među vršnjacima u porastu i nasilje putem društvenih mreža.

Dan Ružičastih majica simbol je borbe protiv vršnjačkog nasilja. A koliko je obilježavanje tog dana potrebno najbolje govore činjenice da je, uz fizičko maltretiranje, među vršnjacima u porastu i nasilje putem društvenih mreža.