DAN SV. VIDA

s

Rijeka slavi dan grada i svog zaštitnika – svetog Vida