Danas počinje državna matura: Bez mobitela i pametnih satova

Danas za više od 30 tisuća maturanata u Hrvatskoj počinju ispiti državne mature , među njima i više od 2000 maturanta iz Primorsko goranske županije.

Za državnu maturu se ove godine prijavilo 30.157 pristupnika, od kojih 15.987 iz strukovnih škola, a 10.826 gimnazijalaca. Ovaj tjedan se pišu ispiti iz jezika nacionalnih manjina i engleski. jezik. Ispiti iz jezika nacionalnih manjina pišu se danas od 14 sati . U četvrtak 1. lipnja, na redu su eseji iz materinskih jezika nacionalnih manjina, te latinski jezik (viša i osnovna razina) a 2.lipnja engleski jezik kada se očekuije masovniji izlazak maturanata na polaganje.

Drugi tjedan polaganja u ponedjeljak, 5. lipnja otvaraju ispiti obje razine njemačkog jezika u 9 sati, a u 14 sati vjeronauka i etike. U utorak ujutro polaže se biologija, a poslijepodne obje razine španjolskog jezika.

U srijedu, 7. lipnja na redu je geografija, a poslijepodne obje razine talijanskog.

Ispit iz politike i gospodarstva prvi je na redu treći tjedan mature u ponedjeljak, 12. lipnja, a slijede obje razine francuskog jezika u 14 sati. Idući dan su na redu likovni ujutro i logika poslijepodne, a u srijedu informatika pa povijest.

Psihologija je na rasporedu u četvrtak ujutro, 15. lipnja, a glazbeni popodne, dok je zadnji dan u tom tjednu rezerviran za ispit iz fizike, a potom popodne iz filozofije.

U četvrtom tjednu mature ispiti će se pisati samo u ponedjeljak, 19. lipnja i to kemija u 9 sati, a sociologija u 14 sati.

Za razliku od prijašnjih godina ove se godine neće svi predmeti obaveznog dijela mature pisati na dvije razine. Novina je da će se ispit iz hrvatskog jezika provoditi po jedinstvenoj razini, dok se matematika i engleski i dalje provode kao ispiti osnovne i više razine. Prema prijavama veći broj maturanata birao je osnovnu razinu iz matematike te višu razinu iz engleskog jezika. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 26. i 27. lipnja u tri dijela. Osim jedinstvenog ispita, druga se promjena odnosi na pisanje eseja. Polaznici više neće moći predati prazan papir i položiti ispit, već moraju ostvariti minimalan prag prolaznosti na oba dijela ispita kako bi položili hrvatski.

Posljednji se piše ispit iz matematike, 28. lipnja, I njega je prijavio najveći broj maturanata kada su u pitanju izbornipredmeti.Uz matematiku najčešće je prijavljivana fizika, slijedi biologija, dok je na nacionalnoj razini na trećem mjestu politika i gospodarstvo, a među primorsko-goranskim maturantima treći izbor kemija.

Ovogodišnja državna matura donosi i neka druga nova pravila. Naime, prema izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature učenici koji na bilo koji način na maturi otkriju svoj identitet, neće biti kažnjeni poništavanjem tog ispita. Ocjenjivač koji dobije ispit potpisan imenom i prezimenom ili je na njemu drugi način otkriven identitet, taj će ispit vratiti, a službe koje kontroliraju stavit će naljepnicu na ime i prezime i ispit dati drugom ocjenjivaču. Samo lani na ljetnom roku imenom i prezimenom potpisala su se ukupno 24 pristupnika, a na jesenskom još njih sedam i zbog toga su im svima poništeni ispiti.

Proširena je lista nedopuštenih predmeta na ispitima državne mature, pa uz mobitel, učenici pri pisanju ispita državne mature neće smjeti posjedovati ili koristiti ni pametni sat niti druge prijenosne ili nosive elektroničke, audio i videouređaje.

Prema podacima NCVVO-a, najviše pristupnika je ove godine prijavilo fiziku, biologiju te politiku i gospodarstvo, a nakon toga kemiju i informatiku