DANAS U PROMETU CESTA SVETI KUZAM – KRIŽIŠĆE

Cesta se moze koristiti samo iz smjera Rijeke prema Krku,iz suprotnog smjera nece se biti moguce ukljuciti na novu cestu

Cesta se moze koristiti samo iz smjera Rijeke prema Krku,iz suprotnog smjera nece se biti moguce ukljuciti na novu cestu

Nekoliko
minuta nakon 15 sati u promet je puštena dionica riječke obilaznice
Sveti Kuzam – Križišće.
Riječ
je o dionici dugoj 8,5 kilometara, koja je na relaciji između čvora
Križišće i spojne ceste D8, koja vodi do Krčkog mosta, u prometu
na samo dvije trake.
Prema
privremenom prometnom rješenju samo za vozila koja se kreću iz
Rijeke prema Krku cesta će biti otvorena na obje trake, dok u
suprotnom smjeru neće biti moguće uključiti se na čvor Križišće,
te će sva vozila morati koristiti državnu cestu kroz Križišće i
uključivati se na riječku zaobilaznicu na čvoru Hreljin.