Dani frankofonije

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana frankofonije 20. ožujka u zemljama diljem svijeta građanima se na atraktivan način približava frankofona kultura. Vatka Makovec,voditeljica Francuske alijanse Rijeka govori o zanimljivom programu koje 17. dani Frankofonije nude u Rijeku.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana frankofonije 20. ožujka u zemljama diljem svijeta građanima se na atraktivan način približava frankofona kultura. Vatka Makovec,voditeljica Francuske alijanse Rijeka govori o zanimljivom programu koje 17. dani Frankofonije nude u Rijeku.

Povodom
obilježavanja Međunarodnog dana frankofonije 20. ožujka u zemljama
diljem svijeta građanima se na atraktivan način približava
frankofona kultura.Vatka
Makovec,voditeljica Francuske alijanse Rijeka govori o zanimljivom
programu koje 17. dani Frankofonije nude u Rijeku.