DANI KOLEKTIVNE SADNJE DRVEĆA

Sadnjom 10 stabala drena započela je prva akcija ozelenjavanja Kampusa.

Sadnjom 10 stabala drena započela je prva akcija ozelenjavanja Kampusa.

Sadnjom
10 stabala drena započela je prva akcija ozelenjavanja Kampusa.