DANI SV. VIDA

Povodom Dana sv. Vida u more riječkog akvatorija položen vijenac za sve Riječanke i Riječane koji su svoje živote izgubili na moru

Povodom Dana sv. Vida u more riječkog akvatorija položen vijenac za sve Riječanke i Riječane koji su svoje živote izgubili na moru

Povodom
Dana sv. Vida u more riječkog akvatorija položen vijenac za sve
Riječanke i Riječane koji su svoje živote izgubili na moru