Darivanje krvi

Kao i ranijih godina, tijekom ljetnih mjeseci i turističke sezone povećana je potrošnja, pa tako i potreba za krvlju i krvnim pripravcima. Nakon nestašice s početka srpnja, Rijeka se ponovno našla u istoj situaciji. Zahvaljući darivateljima u samo tri dana skupilo se oko 150 doza krvi.

Kao i ranijih godina, tijekom ljetnih mjeseci i turističke sezone povećana je potrošnja, pa tako i potreba za krvlju i krvnim pripravcima. Nakon nestašice s početka srpnja, Rijeka se ponovno našla u istoj situaciji. Zahvaljući darivateljima u samo tri dana skupilo se oko 150 doza krvi.

Kao i ranijih godina, tijekom ljetnih mjeseci i turističke sezone povećana je potrošnja, pa tako i potreba za krvlju i krvnim pripravcima. Nakon nestašice s početka srpnja, Rijeka se ponovno našla u istoj situaciji. Zahvaljući darivateljima u samo tri dana skupilo se oko 150 doza krvi.