DEPONIJ VIŠEVAC – PRESS

Građani Viškova, njih pedesetak koji imaju kuće uz deponij Viševac, predvođeni općinskim vijećnicima nezavisne liste Roberta Božića, Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci i Državnom uredu za reviziju predali su Zahtjev za postupanje. Sumnjaju u nezakonitost Općine Viškovo u postupku i načinu određivanja visine naknade vlasnicima nekretnina koji žive u krugu 500 metara od deponija.

Građani Viškova, njih pedesetak koji imaju kuće uz deponij Viševac, predvođeni općinskim vijećnicima nezavisne liste Roberta Božića, Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci i Državnom uredu za reviziju predali su Zahtjev za postupanje. Sumnjaju u nezakonitost Općine Viškovo u postupku i načinu određivanja visine naknade vlasnicima nekretnina koji žive u krugu 500 metara od deponija.

Građani Viškova, njih pedesetak koji imaju kuće uz deponij Viševac, predvođeni općinskim vijećnicima nezavisne liste Roberta Božića, Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci i Državnom uredu za reviziju predali su Zahtjev za postupanje. Sumnjaju u nezakonitost Općine Viškovo u postupku i načinu određivanja visine naknade vlasnicima nekretnina koji žive u krugu 500 metara od deponija.