Destinacija zdravlja

Čak 15 posto svih putovanja u Europi potaknuto je zdravstvenim turizmom. Kvarner je među vodećim europskim destinacijama zdravlja

Čak 15 posto svih putovanja u Europi potaknuto je zdravstvenim turizmom. Kvarner je među vodećim europskim destinacijama zdravlja

Čak 15 posto svih putovanja u Europi potaknuto je zdravstvenim turizmom. Kvarner je među vodećim europskim destinacijama zdravlja