DIDAKTIČKA POMAGALA

Studenti Tehničkog fakulteta u Centru za odgoj i obrazovanje predstavili su didaktička pomagala za učenike s poteškoćama u razvoju.

Studenti Tehničkog fakulteta u Centru za odgoj i obrazovanje predstavili su didaktička pomagala za učenike s poteškoćama u razvoju.

Studenti Tehničkog fakulteta u Centru za odgoj i obrazovanje predstavili su didaktička pomagala za učenike s poteškoćama u razvoju.