REKLAMA

Djeca i ekran

Kako ekran mijenja mozak i dječju igru, te kakve učinke na njih imaju televizija, tableti i mobiteli otkriva nam psihologinja Sanja Ivanušević Grgas

Kako ekran mijenja mozak i dječju igru, te kakve učinke na njih imaju televizija, tableti i mobiteli otkriva nam psihologinja Sanja Ivanušević Grgas

Kako ekran mijenja mozak i dječju igru, te kakve učinke na njih imaju televizija, tableti i mobiteli otkriva nam psihologinja Sanja Ivanušević Grgas