Djeca uz sport grade karakter

Tjelesna aktivnost od najranije dobi bitna je za fizicki i psihicki razvoj djeteta

Tjelesna aktivnost od najranije dobi bitna je za fizicki i psihicki razvoj djeteta

Tjelesna aktivnost od najranije dobi bitna je za fizicki i psihicki razvoj djeteta