DJEČJA BOLNICA

prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, sanacijski upravitelj KBC-a Rijeka :otvorit ćemo topli hodnik koji će povezati kliniku kirurgiju sa zgradom pedijatrije na taj način djeca više neće biti transportirana po kiši i izvan glavne zgrade.

prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, sanacijski upravitelj KBC-a Rijeka :otvorit ćemo topli hodnik koji će povezati kliniku kirurgiju sa zgradom pedijatrije na taj način djeca više neće biti transportirana po kiši i izvan glavne zgrade.

prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, sanacijski upravitelj KBC-a Rijeka :otvorit ćemo topli hodnik koji će povezati kliniku kirurgiju sa zgradom pedijatrije na taj način djeca više neće biti transportirana po kiši i izvan glavne zgrade.