DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

Manifestacija pod nazivom Tjedan dobre odgojno-obrazovne prakse Dječjeg vrtića Rijeka ove će se godine održati u tjednu od 9. do 13. travnja 2018.

Manifestacija pod nazivom Tjedan dobre odgojno-obrazovne prakse Dječjeg vrtića Rijeka ove će se godine održati u tjednu od 9. do 13. travnja 2018.

Manifestacija pod nazivom Tjedan dobre odgojno-obrazovne prakse Dječjeg vrtića Rijeka ove će se godine održati u tjednu od 9. do 13. travnja 2018.