Dodatni kreveti za oboljele od COVID-a

Na kirurgiji riječke bolnice otvoren novi COVID odjel s 42 kreveta, u riječkom KBC-u na liječenju trenutno 148 COVID pacijenata.

covid