DOGRADNJA ŠKOLE

Za godinu dana novo krilo Osnovne škole Čavle učenicima će omogućiti kvalitetnije uvjete školovanja

Za godinu dana novo krilo Osnovne škole Čavle učenicima će omogućiti kvalitetnije uvjete školovanja

Za godinu dana novo krilo Osnovne škole Čavle učenicima će omogućiti kvalitetnije uvjete školovanja