Dom kantrida

Primorsko-goranska županija kao osnivač Doma Kantrida uložila je 850 tisuća kuna u adaptaciju soba za pokretne korisnike smještene na 1.katu b zgrade. Novouređenim prostorima podignuta je kvaliteta života stanara.

Primorsko-goranska županija kao osnivač Doma Kantrida uložila je 850 tisuća kuna u adaptaciju soba za pokretne korisnike smještene na 1.katu b zgrade. Novouređenim prostorima podignuta je kvaliteta života stanara.

 Primorsko-goranska županija kao osnivač Doma Kantrida uložila je 850 tisuća kuna u adaptaciju soba za pokretne korisnike smještene na 1.katu b zgrade. Novouređenim prostorima podignuta je kvaliteta života stanara.