DOM SV. ANE

Na tajnoj adresi u Rijeci, Dom Sveta Ana pruža smještaj ženama i djeci, žrtvama obiteljskog nasilja. Ovdje mogu boraviti od šest mjeseci do godine dana, a trenutno ih je 14.

Na tajnoj adresi u Rijeci, Dom Sveta Ana pruža smještaj ženama i djeci, žrtvama obiteljskog nasilja. Ovdje mogu boraviti od šest mjeseci do godine dana, a trenutno ih je 14.

Na tajnoj adresi u Rijeci, Dom Sveta Ana pruža smještaj ženama i djeci, žrtvama obiteljskog nasilja. Ovdje mogu boraviti od šest mjeseci do godine dana, a trenutno ih je 14.