Donacija

Informativni centar za prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeke u svom će radu od danas koristiti novu multimedijalnu opremu vrijednu 74 tisuće kuna, donaciju kolega iz Njemačke

Informativni centar za prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeke u svom će radu od danas koristiti novu multimedijalnu opremu vrijednu 74 tisuće kuna, donaciju kolega iz Njemačke

Informativni centar za prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeke u svom će radu od danas koristiti novu multimedijalnu opremu vrijednu 74 tisuće kuna, donaciju kolega iz Njemačke