Donacija

Vijeće albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije 30 tisuća kuna prikupilo je tijekom realizacije projekta, postavljanja kipa Majke Tereze na Trsatu.Vijeće albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije 30 tisuća kuna prikupilo je tijekom realizacije projekta, postavljanja kipa Majke Tereze na Trsatu.

Vijeće albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije 30 tisuća kuna prikupilo je tijekom realizacije projekta, postavljanja kipa Majke Tereze na Trsatu.Vijeće albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije 30 tisuća kuna prikupilo je tijekom realizacije projekta, postavljanja kipa Majke Tereze na Trsatu.

Vijeće albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije 30 tisuća kuna prikupilo je tijekom realizacije projekta, postavljanja kipa Majke Tereze na Trsatu.