Donacija sportske opreme

INA donirala 30 tisuća kuna za 15 sportskih udruga i klubova u Kostreni čime su nabavljeni sportska oprema i rekviziti

INA donirala 30 tisuća kuna za 15 sportskih udruga i klubova u Kostreni čime su nabavljeni sportska oprema i rekviziti

INA donirala 30 tisuća kuna za 15 sportskih udruga i klubova u Kostreni čime su nabavljeni sportska oprema i rekviziti