Donesi otpad

U petak ujutro sa sobom u grad, ponesite dvije vrećice korisnog otpada, koji se može reciklirati. Zauzvrat Čistoća će vam pokloniti ulaznice za kazalište

U petak ujutro sa sobom u grad, ponesite dvije vrećice korisnog otpada, koji se može reciklirati. Zauzvrat Čistoća će vam pokloniti ulaznice za kazalište

U petak ujutro sa sobom u grad, ponesite dvije vrećice korisnog otpada,
koji se može reciklirati. Zauzvrat Čistoća će vam pokloniti ulaznice za
kazalište