Dostojanstvena smrt – u Rijeci zdravlja o Zavodu za integriranu i palijativnu skrb KBC-a Rijeka

Svi oni koji su imali umirućeg člana obitelji znaju koliko je ta situacija istovremeno tužna i teška. Kada govorimo o umirućim pacijentima govorimo o palijativnoj skrbi. No, njezin cilj nije samo ublažiti fizičku bol nego puno više.

Palijativna skrb je aktivna i cjelovita briga za osobu čija bolest više ne reagira na liječenje. Ona ne ublažava samo fizičke simptome već pomaže i kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća, a ujedno pruža podršku i članovima obitelji tijekom pacijentove bolesti te žalovanju nakon bolesnikove smrti. 

Iz Zavoda za integriranu i palijativnu skrb KBC-a Rijeka u Rijeku zdravlja kod urednice Sandi Bujan Cvečić došli su pročelnica prof. dr.sc. Karmen Lončarek i psihijatar Dragan Lovrović.

vlcsnap-2021-11-23-18h33m36s476