DRAGUĆ

Draguć, otvorenje izložbe i predstavljanje radova povodom održavanja MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO STRUČNOG SKUPA ARHITEKATA na temu aplikacije zidnog (fresko) slikarstva u okviru projekta REVITAS II.

Draguć, otvorenje izložbe i predstavljanje radova povodom održavanja MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO STRUČNOG SKUPA ARHITEKATA na temu aplikacije zidnog (fresko) slikarstva u okviru projekta REVITAS II.

Draguć, otvorenje izložbe i predstavljanje radova povodom održavanja MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO STRUČNOG SKUPA ARHITEKATA na temu aplikacije zidnog (fresko) slikarstva u okviru projekta REVITAS II.