DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Društveno poduzetništvo nova je praksa u Hrvatskoj, a već stara u najbogatijim zemljama Europske unije. Riječe je o poslovanju koje je utemeljeno na stvaranju pozitivnih promjena u društvu

Društveno poduzetništvo nova je praksa u Hrvatskoj, a već stara u najbogatijim zemljama Europske unije. Riječe je o poslovanju koje je utemeljeno na stvaranju pozitivnih promjena u društvu

Društveno poduzetništvo nova je praksa u Hrvatskoj, a već stara u najbogatijim zemljama Europske unije. Riječe je o poslovanju koje je utemeljeno na stvaranju pozitivnih promjena u društvu