DRUŠTVO BEZ STIGME

U svijetu se jučer obilježavao Dan borbe protiv AIDS-a. Tim su povodom u gradskoj vijećnici predstavljeni rezultati istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja osoba koje injektiraju droge što ga je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga proveo istraživački tim Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u suradnji s udrugom Terra.

U svijetu se jučer obilježavao Dan borbe protiv AIDS-a. Tim su povodom u gradskoj vijećnici predstavljeni rezultati istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja osoba koje injektiraju droge što ga je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga proveo istraživački tim Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u suradnji s udrugom Terra.

U svijetu se jučer obilježavao Dan borbe protiv AIDS-a. Tim su povodom u gradskoj vijećnici predstavljeni rezultati istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja osoba koje injektiraju droge što ga je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga proveo istraživački tim Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u suradnji s udrugom Terra.