DRŽAVNA MATURA

Državna matura je završni ispit kojim se vrednuju znanja, vještine i sposobnosti maturanata. provjerili smo kako bi se učenici trebali pripremati i treba li im uopće pomoć za maturu.

Državna matura je završni ispit kojim se vrednuju znanja, vještine i sposobnosti maturanata. provjerili smo kako bi se učenici trebali pripremati i treba li im uopće pomoć za maturu.

Državna matura je završni ispit kojim se vrednuju znanja, vještine i sposobnosti maturanata. provjerili smo kako bi se učenici trebali pripremati i treba li im uopće pomoć za maturu.