Dugogodišnji ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Davor Vukobrat otišao je u mirovinu

Župan Zlatko Komadina sa suradnicima primio je dugogodišnjeg ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Davora Vukobrata povodom njegova odlaska u mirovinu.

Ravnatelj Vukobrat na čelu ove županijske ustanove bio je gotovo jedanaest godina. Župan Komadina zahvalio mu je na velikom doprinosu u radu Zavoda te izuzetno dobroj suradnji: „Zavod za hitnu respektabilna je županijska ustanova u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, a ravnatelj Vukobrat za vrijeme svog rada svakako je pridonio stabilnosti sustava. Naša Hitna uvijek je prva gdje god treba, na dispoziciji svima što smo imali prilike posvjedočiti i za vrijeme korona krize“.

Gospodin Vukobrat je rekao kako ga posebno veseli što je bio ravnatelj u vrijeme krucijalnih promjena u sustavu medicine u RH: „Promjene su krenule 2009. godine kada je donijeta odluka da se formiraju županijski zavodi za hitnu medicinu te Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao jedinstvena ustanova na državnoj razini koja će koordinirati djelovanje svih županijskih zavoda. Osnutkom jedinstvene ustanove omogućeno nam je da nestanu granice između gradova i općina u našoj županiji te između susjednih županija. Mi sada možemo intervenirati na terenu istarskog, ličko-senjskog ili karlovačkog zavoda u slučaju potrebe i to koordiniraju naše medicinsko-prijemno dojavne jedinice koje su srce sustava. Također smo uveli i sustav preuzimanja pacijenata sa otoka čime smo omogućili da se otočki timovi čim prije vraćaju na svoj otok. Uvedeni su mnogi koraci kojima se podigla kvaliteta rada i sretan sam što sam bio dio tih povijesnih promjena u sustavu medicine u županiji i Republici Hrvatskoj.“