E – ŠKOLA KLANA

Zelene školske ploče, krede i spužve, bilježnice i klasične pernice u OŠ Klana polako odlaze u zaborav, a svoja mjesta prepuštaju kompjutorima.

Zelene školske ploče, krede i spužve, bilježnice i klasične pernice u OŠ Klana polako odlaze u zaborav, a svoja mjesta prepuštaju kompjutorima.

Zelene školske ploče, krede i spužve, bilježnice i klasične pernice u OŠ Klana polako odlaze u zaborav, a svoja mjesta prepuštaju kompjutorima.