60+

Vijeće seniora PGŽ
U sjedištu Primorsko-goranske županije 10. siječnja održana je konstituirajuća sjednica Vijeća seniora Primorsko-goranske županije kojom je presjedao predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić. Za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Ivan Kruljac, a za zamjenika Vilim Klobučar. Njihov je mandat dvije godine.

Vijeće je radno tijelo Županijske skupštine i raspravlja o pitanjima iz djelokruga Skupštine koji su od interesa za seniore, predlaže Skupštini donošenje odluka i drugih akata od značenja za unapređenje položaja seniora na području PGŽ, daje mišljenja Skupštini prilikom donošenja odluka, mjera i programa od osobitog značenja za unapređenje položaja seniora na području PGŽ, skrbi o informiranosti seniora o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja seniora i potiče suradnju s udrugama umirovljenika radi razmjene iskustava. 

Kategorija