60+

Tema:

Novo vodstvo Matice umirovljenika Primorsko-goranske županije

GOSTI:

1. ZDRAVKO WINTER, predsjednik Matice umirovljenika Primorsko-goranske županije

2. JOSIP MATKOVIĆ

Tema:

Knjiga Gerontologija- izazovi i perspektive autorica Jasminke Zloković i Anite Zovko. U 11 poglavlja (Različiti pristupi starosti i starenju – izazovi i perspektive; Stereotipi i činjenice o starenju i starosti; Kvaliteta života starijih osoba i zadovoljstvo životom – izazovi i perspektive; Odnos obitelji prema starijim osobama – Prinos istraživanju modela osnaživanja obitelji; Obrazovni programi u svijetu za treću životnu dob; Uloga baka i djedova u odgoju unuka; Manipuliranje i nasilje u obitelji prema starijim osobama; Učenje u zajednici u funkciji promicanja obiteljskog i socijalnog značaja starijih osoba; Izazovi i perspektive u promicanju osnaživanja obitelji i kvalitete života starijih osoba; Obiteljska i društvena podrška starijim osobama – izazovi obitelji i institucionalnoj skrbi) kroz različita područja života i odnosa prema starijim osobama razmatraju se aspekti starosti i starenja. U knjizi se također sustavno promišlja o problemima starijih osoba u obitelji i društvu i mogućnostima doprinosa obitelji i društva dostojanstvu starosti u suvremenom društvu koje polazi ne samo od temeljnih načela Ujedinjenih naroda za starije ljude (Rezolucija 46/1991) i važeće legislative koja je temelj svakoga humano-razvojnog pristupa.

GOŠĆE:

1. prof.dr.sc.JASMINKA ZLOKOVIĆ, red. prof. na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2. prof.dr.sc.ANITA ZOVKO, red. prof. na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kategorija