Epk

U Riječkoj uri gostovala je Irena Kregar Šegota, savjetnica za međunarodnu suradnju Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, koja nam je rekla novosti vezane uz prirpeme za kandidaturu Rijeke za europsku prijestolnicu kulture.

U Riječkoj uri gostovala je Irena Kregar Šegota, savjetnica za međunarodnu suradnju Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, koja nam je rekla novosti vezane uz prirpeme za kandidaturu Rijeke za europsku prijestolnicu kulture.

Kategorija