Koronavirus

U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 11 oboljelih sa COVID - 19 bolesti, od kojih je ukupno 5 oboljelih osoba u Rijeci, 3 u Zagrebu i 3 u Varaždinu.

Kategorija