Prevencijom do zdravlja

Ispitivanja onečišćenja zraka

Gost: 1. GORDAN KAUZLARIĆ, dipl.sanit.ing., koordinator aktivnosti mjerenja emisija u zrak pri Zdravstveno-ekološkom odjelu NZZJZ PGŽ

Kategorija