Učionica

Sažetak emisije 5.2.2020. U Inkluziji upoznajemo rad Društva za istraživanje i potporu (DIP). Osnovano je 2013. godine sa ciljem unaprijeđenja života građana, prevencije društvene isključenosti, promocije zdravog načina života, humanosti i solidarnosti, a prvenstveno prema skupinama s manje mogućnosti. Njihove primarne ciljne skupine su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i učenju (poput intelektualnih teškoća, disleksije, disgrafije i sl.), poremećajima u ponašanju ((ADHD, iz spektra autizma i dr.), s teškoćama u psihosocijalanom funkcioniranju (kao posljedica mentalnih bolesti, kroničnih bolesti, emocionalnih problema i dr.), mladi nezaposleni i dr.  U Ja znam govorimo o foto natječaju, a u prilogu doznajemo što se na području školstva čini u PGŽ.

Kategorija