Učionica

Sažetak Učionice 27.5.20. Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u sklopu Kolegija integrirane marketinške komunikacije sudjelovali su u realizaciji projekta Ispeci pa baki reci, pripremajući jela bez glutena. Fakultet ima izvrsnu suradnju s brojnim poduzetnicima koji prenoseći svoja iskustva studentima pružaju realniju sliku tržišta. U 11. smo tjednu nastave na daljinu. Ove srijede školski sindikati pristali su na ponudu Vlade oko promjene u materijalnim pravima tijekom krize uzrokovane koronavirusom. Konkretno, dogovoreno je da osnovica plaće u javnoj službi neće rasti ove godine, kako je prvotno bilo predviđeno, nego od siječnja 2021. Osim ove novosti, izašle su i nove upute HZJZ-a za provedbu državne mature. U JA ZNAM kroz Glazbene sličice Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova upoznajemo rad njihova područna odjela u Krku.

Kategorija