Energetska obnova

U DRUŠTVU ARHITEKATA RIJEKA ODRŽAN JE STRUČNI SKUP I RADIONICA POD NAZIVOM FINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA I ENERGETSKI UČINKOVITIH MATERIJALA I OPREME IZ PROGRAMA GREEN TALKS

U DRUŠTVU ARHITEKATA RIJEKA ODRŽAN JE STRUČNI SKUP I RADIONICA POD NAZIVOM FINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA I ENERGETSKI UČINKOVITIH MATERIJALA I OPREME IZ PROGRAMA GREEN TALKS

U DRUŠTVU ARHITEKATA RIJEKA ODRŽAN JE STRUČNI SKUP I RADIONICA POD NAZIVOM  FINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA I ENERGETSKI UČINKOVITIH MATERIJALA I OPREME  IZ PROGRAMA GREEN TALKS