Enrgetska obnova Dječjeg vrtića Bambi u Vrbovskom

Grad Vrbovsko krenuo je u energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bambi. Projekt je vrijedan 560 tisuća kuna, a 75 iznosa sufinancirano je od strane Ministarstva graditeljstva te Ministarstva regionalnog razvoja.

Grad Vrbovsko krenuo je u energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bambi. Projekt je vrijedan 560 tisuća kuna, a 75 iznosa sufinancirano je od strane Ministarstva graditeljstva te Ministarstva regionalnog razvoja.

Grad Vrbovsko krenuo je u energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bambi. Projekt je vrijedan 560 tisuća kuna, a 75 iznosa sufinancirano je od strane Ministarstva graditeljstva te Ministarstva regionalnog razvoja.