Epk

Unikalt Međunarodni program iz menadžmenta u kulturi i umjetnosti i kulturnih politika Sveučilišta u Rijeci iniciran je od strane Odjela za kulturu grada Rijeke kao dio nominacije grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine i provest će se ovog ljeta u Rijeci, od 29. lipnja do 12. srpnja, a namjera je da se takva vrsta edukacije provodi tri godine.

Unikalt Međunarodni program iz menadžmenta u kulturi i umjetnosti i kulturnih politika Sveučilišta u Rijeci iniciran je od strane Odjela za kulturu grada Rijeke kao dio nominacije grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine i provest će se ovog ljeta u Rijeci, od 29. lipnja do 12. srpnja, a namjera je da se takva vrsta edukacije provodi tri godine.

Unikalt Međunarodni program iz menadžmenta u kulturi i umjetnosti i kulturnih politika  Sveučilišta u Rijeci iniciran je od strane Odjela za kulturu grada Rijeke kao dio nominacije grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine i provest će se ovog ljeta u Rijeci, od 29. lipnja do 12. srpnja, a namjera je da se takva vrsta edukacije provodi tri godine.