EPK – RIJEKA 2020

Predstavljeni su prijedlozi programa pristiglih na natječaj za predlaganje programa sastavnice projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Na natječaj pristiglo je 187 prijedloga, slijedi vrednovanje koje će obaviti Radna skupina. Prihvaćeni programi bit će sastavni dio prijavne dokumentacije te će se financirati u okviru programa ukoliko Grad Rijeka bude izabran za Europski prijestolnicu kulture.

Predstavljeni su prijedlozi programa pristiglih na natječaj za predlaganje programa sastavnice projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Na natječaj pristiglo je 187 prijedloga, slijedi vrednovanje koje će obaviti Radna skupina. Prihvaćeni programi bit će sastavni dio prijavne dokumentacije te će se financirati u okviru programa ukoliko Grad Rijeka bude izabran za Europski prijestolnicu kulture.

Predstavljeni su prijedlozi programa pristiglih na natječaj za predlaganje programa sastavnice projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Na natječaj  pristiglo je 187 prijedloga, slijedi  vrednovanje koje će obaviti Radna skupina. Prihvaćeni programi bit će sastavni dio prijavne dokumentacije te će se financirati u okviru programa ukoliko Grad Rijeka bude izabran za Europski prijestolnicu kulture.